AB & Associates कम्पनीले माग्यो क्वालिफाईड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/ सेमी क्वालिफाईड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट , यस्तो छ आवश्यक योग्यता तथा अनुभव (भ्याकेन्सीसहित)

AB & Associates for following positions
Qualified Chartered Accountant-1
Semi Qualified CAs-2
Articled Assistant (ICAN)-3

AB & Associates, Chartered Accountants
2nd Floor, Autoland Building
Teku, Kathmandu
P: 014770528
E: info.abnca@gmail.com